Quantum Touch – Allergy – Share

Quantum Touch werkt tot op elk niveau in ons lichaam.

Wat is Quantum Touch?

Quantum Touch is een vriendelijke helingsmethode die snel en effectief werkt. De behandelingen zorgen ervoor dat pijn en ontstekingen afnemen, dat wonden sneller genezen, nek-, heup-, knie-, en beenklachten verdwijnen of minder worden. Het meest spectaculaire van de Quantum Touch methode is de techniek waarbij botten en wervels als het ware weer op een oorspronkelijke plaats ‘terugglijden’.

Want Quantum Touch werkt tot op elk niveau in ons lichaam. De intelligentie van je eigen lichaam weet precies wat kan genezen. Daarmee is het een methode die je voor alle soorten pijn of problemen kunt toepassen. Dus van fysieke klachten tot emotionele problemen.

Ik gebruik voor deze behandeling mijn handen en ademhaling. door te focussen en met speciale ademhalingstechnieken, wordt de trillingsfrequentie verhoogd. Door dit alles wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd.

Hoe werkt Quantum Touch?

Quantum Touch is gebaseerd op twee natuurverschijnselen: resonantie en afstemming. Eerst moet je weten dat alles uit trilling bestaat. Als er ergens een blokkade in je lijf zit, meestal een klacht, is de energietrilling op die plek laag. Wat is resonantie en afstemming?

Resonantie
Met resonantie creëer je trilling. Denk maar eens aan een goed gestemde piano. Als in dezelfde ruimte een gitaar staat, zal als iemand een G-akkoord aanslaat op de piano hetzelfde akkoord op de gitaar te horen zijn.

Afstemming
Met afstemming gaat het als volgt. Wanneer twee dingen op verschillend frequentie trillen, is er een tendens om zich op elkaar af te stemmen. Over het algemeen zal de lage trilling toenemen om zich aan de hoge frequentie aan te passen. Een voorbeeld hiervan is dat als gedurende een tijd een aantal vrouwen samen in een huis woont hun menstruatie zich op elkaar zal afstemmen.

Een Quantum Touch behandeling

Een Quantum Touch behandeling is pijnloos. tijdens de behandeling kun je warmte, kou en beweging ervaren. Iedere ervaring is uniek. Een Quantum Touch behandeling duurt meestal 45 minuten. Tijdens de behandeling houd je je kleren aan, behalve je schoenen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling? Ik leg mijn handen op de pijnlijke plek van je lichaam. Met ademhalings- en concentratietechnieken voer ik de energietrilling in mijn handen op tot een zeer hoge frequentie. Zo ontstaat na een tijdje een gelijkgestemde vibratie tussen de energiestroom van mijn handen en die van je lichaam. Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid tot helen door resonantie.

Wat is het resultaat? Door het overdragen van positieve energie herstelt de energetische onbalans van het lichaam zich. Gewrichten zullen zich gaan herschikken en organen, systemen en klieren worden in balans gebracht. Met als gevolg dat pijn en ontstekingen verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Quantum Touch is een methode waar spectaculaire resultaten mee te behalen zijn. Enkele voorbeelden zijn:

* Botten die zichzelf spontaan corrigeren naar de juiste stand.
* Correctie van het scheef staan van bekken- en schedel
* opzienbarende resultaten bij rugklachten, nekklachten en migraine.
* Werkt snel en effectief bij ontstekingen
* Zeer goede resultaten bij vermoeidheidziekte
* Als ondersteuning bij hart- en vaatziekte.
* Bij fysieke en emotionele onbalans

Wat is Quantum-Allergy en Quantum Share

Quantum Allergy En Quantum Share zijn methodes om het lichaam in optimale balans te brengen. Ieder orgaan en iedere cel heeft zijn eigen unieke trilling.

Quantum Allergy
Quantum Allergy werkt met balans- en ademhalingstechnieken en visualisatie. Het lichaam wordt als het ware gereset. Je leert je lichaam om normaal te reageren op datgene wat als verstoring wordt gezien. Je leert het immuunsysteem om te werken zoals het hoort en je helpt de zelfgenezende kracht van het lichaam te versterken en te versnellen.

Quantum Share
Met Quantum Share werkt ik met mindsmap die volop informatie geven. Ieder orgaan, iedere cel, ieder mens, ieder object, heeft zijn unieke trilling De mindmaps zijn op deze unieke trillingen gebaseerd.

Om het aantal behandelingen te beperken, zodat mensen sneller vooruit gaan, is zelf-werkzaamheid van degene die behandeld wordt, een voorwaarde bij de werkwijze. Het is uitermate doeltreffend dat iedereen leert zichzelf te behandelen.

Wat is Self Created Health

Self Created Health bestaat uit Zeven Stappen en Negen inzichtvragen. Ongeacht hoelang de klachten al bestaan, genetisch zijn of hardnekkig en schijnbaar onoplosbaar zijn: door de zeven stappen te volgen is de kans uitermate groot dat de klacht zal verminderen en verdwijnen.

Quantum Touch

Een Quantum Touch behandeling is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische behandelingen, maar dient ter ondersteuning.

Qtouch trainingenQuantum-AllergyQuantum-Share

Share